.. يه آهنگه نيمه سکسی

 

 • دختر شيرازي جونم دختر شيرازي
              چشاتو به ما بنما تا شوم رازي
              چشامو ميخواي چه کني بيحيا پسر
      بادم تو بازار نديدي اينم مثل اونه وليکن نرخش گرونه
  دختر شيرازي جونم دختر شيرازي
               لباتو به ما بنما تا شوم رازي
               لبامو ميخواي چه کني بيحيا پسر
      حنا تو بازار نديدي اينم مثل اونه وليکن نرخش گرونه
  دختر شيرازي جونم دختر شيرازي
               موهاتو به مات بنما تا شوم رازی
               موهامو میخوای چه کنی بیحیا پسر
  لپک (1)تو بازار ندیدی اینم مثل اونه ولی نرخش گرونه
  دختر شيرازي جونم دختر شيرازي
               سينتو به ما بنما تا شوم رازی
               سينمو ميخواي چه کني بيحيا پسر
      ليمو تو بازار نديدي اينم مثل اونه وليکن نرخش گرونه

۱= دقیقا متوجه نشدم لپک  یعنی چی و به خیلی از فرهنگ لغات رجوع شد ولی نیافتیم معنی لپک به نظر بنده باید یه چیزه خاص و باهال باشه تو مایه هایه باقلوا یا  شیرینی خامه ایی یا....نمیدونم شما چی میگین

آهنگ از امير آرام

/ 0 نظر / 44 بازدید