سخن بزرگان شنيدن ادب است

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری

از قدیم گفتن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندند

g.gifa.gif

/ 2 نظر / 19 بازدید
طاهره

داداش خدشو ناراحت نکن چون خدش خیلی شرمندس و ناراحت

من

بهبه چه جاي خوبيه بازم بيان - نوشابه هم هست