شب يلدا

اين شبه يلدا هميشه نحسه

/ 2 نظر / 5 بازدید
rahgozar

هيچ فرقی با بقيه شبا نداره اگه نخوای متفاوت ببينيش فقط يه بهونه اس برای اين که يه شب به خاطره های خوب زندگی مون اضافه کنيم اگه خاطره خوبی برات نيست پس دليلی نداره فکر کنی شب خاصيه و بخوای که ازش يه خاطره بد بسازی!!!

parastoo

چرا با اين يلدای بد بخت لجی