؟؟ ضرب المچل

داشتم جوابشو ميدادم که صبح تا حالا خونه بودم033102fight_1_prv.gifدر جوابم گفت که تو خیلی ببخشید هاتو کون نشستن نداری
و من موندم که ک..033102ass_1_prv.gif چه ربطی به نشستن داره شايد تو نوع نشستن تاثير بذاره اما بالاخره بازم همه روش می شينند این ضرب المثل رو کی اختراع کرد
آخه به خيلی ها که باسن چاق و چله ایی هم دارند اين مثل رو نسبت میدن
من ديگه جوابی ندارم
2.gifشما چی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید