اوایل چه میگفت و چه شد

.
میگفت بمیرم برات
الهی خبر مرگتو بیارن
میگفت چشاتو بخورم
  میگه چشاتو در میارم
  مثل ماه میمونی
 ماهیتابه رو میزنم تو سرت
  با نون و پنیر میسازم
 شاطر عباس سر کوچست
فقط سالم برگرد از سفر
 برگردی بدون سوغاتی قلم پاتو میشکونم


 

/ 0 نظر / 7 بازدید