تعجب نداره که:

طبق آخرين تحقيقات بعمل آمده از طرف اينجانب در مورد شهر همسايه...به اين نتيجه رسيدم که حتما در مورد مناطق ديگر صدق ميکند
منازلي که در کنار راه آهن قرار دارد معمولا از جمعيت بيشتري نسبت به ديگر مناطق بر خوردار مي باشد
چون قطار وقت و بي وقت عبور ميکند مخصوصا نيمه هاي شب باعث بيدار شدن
ملت مي گردد و چون در اکثر مواقع خواب رفته دير باز ميگردد کارخونه ها شیفت شب رو شروع می کنند به خاطر همين موضوع مي باشد که جمعيت اين مناطق زياد ميباشد
پس نتيجه ميگيريم که يکي از دلايل افزايش جمعيت قطار مي باشد

f.gif9.gif7.gif

/ 4 نظر / 4 بازدید
sahar

loooooooooooooooooooooool لووووووووووووووووووووووووول

دلبند

با حال مينويسي اما كم چرا؟

خودت حدس بزن

واقعا كه بي كاري تو كه اينقدر دست به كشفت خوبه يه چيزي كشف كن به درد بشريت بخوره