کل کل

دونفر ميرسند به هم بعد شروع ميکنند به کل کل احتمالا يکيشم اينه
اولي: من خيلي تنهامg.gif
دومي: اي بابا من خيلي بيشتر تنهام2.gif
اولي: ميدوني من تو آسمون يدونه ستاره هم ندارم5.gif
دومي:خوش بحالت من اصلا آسمون ندارمb.gif
اولي: هميچکي منو دوست نداره6.gif
دومي: خوش بحالت آخه همه از من بدشون ميادd.gif
اولي ميبينه که هر چي ميگه طرف جوابشو ميده ميگه ميدوني :
تمام فکو فاميلهاي من زنده هستند کسي نمرده3.gif
دومي: خب چه ربطي داره5.gif
آخه تو اون دنيا هم هيچکي رو ندارم8.gif3.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید