پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

.....

   من ميلام بليم اونا رو مبريم نمميدونم ميشه منم کفشامو شوشيدم رفتم بيلون واکس زدم  ولی بازم کملا هواپيماش  سقوط افتاد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید