پست های ارسال شده در مهر سال 1381

آخ که من مردم از بی کامپیوتری×*×*×*×*×*×*×*×*×خدمت سربازیروز اول خدمت بعد از اینکه ما و همقطاران را به صف کردن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید