درد و دل مادرمون

منم که از ظهر خوابيده بودم با تلفن اين در پيتي از خواب بيدار شدم منگه منگ همينجوري نشسته بودم2.gifتو رختخوابم که مادرم اومد تو شروع کرد واسم صحبت کردن که بيچاره فلاني شريکش سرش کلاه گذاشته بعد هم کلي بدهي بالا آورده الانم بيکاره
تو نميتوني باهاش کار کني9.gif5.gif آنچنان ابن مادر ساده ما تعريف ميکرد که ما هم دلمون سوخت
طوري که بوي سوختگي تمام فضاي اتاقو گرفت و چنان دودي بلند شد که همديگه رو نميديديم
و ناخودآگاه همه شروع کرديم به سرفه کردن4.gif
يادم رفت که اي خاک به سر تو خودت بيکاري از بس خوابيدي آخرش تو خواب هم ميميري
يه کم مادرمو نگاه کردم و گفتم مادر جان زنگ بزن از فردا صبح بياد پيش خودم سر کار
گناه داره اينها خرجشونم زياده رفته زنم برده يه زنه ولخرج
مادرم اول نگام کرد که کجا بياد پيشت کار کنه منم گفتم مادر جان اين طوري که تو کفتي تو نميتوني باهاش کار کني يهو جو منو گرفت احساس کردم
تيليارد تيليارد پولم تو بانک خوابيده 8.gifکفتم ثواب داره يه 70-80 ميليونم بدم اين بنده خدا کار کنه خدا رو خوش مياد7.gif
بعد دوباره بحث رفت رو خانمش که خرجش زياده
مامان گفت خيلي خوبه که زن جمع کن باشه ميدوني زني که پس انداز ميکنه چقدر خوبه
منم در جواب گفتم اتفاقا منم شصت تا دختر خوب ميشناسم 4.gif3.gif که همشون تو پول خرج کردن خسيسن
ميدوني اگه همشونو بگيرم چقدر خوب ميشه تو حساب کن اگه هر کدومشون ماهي فقط پنجاه هزار تومان پس انداز کنندb.gifميشه ماهي سه ميليون تومن
خيلي خوبه نه
شما چي ميگين5.gifاگه شما هم بيکاريد ميتونيد بيائيد پيش خودم سر کار4.gif8.gifb.gif

/ 9 نظر / 3 بازدید
طاهره

منم بيام پيشت كار كنم. اگه كارت از صبح تا شب خوابيدنه سخته من نميتونم.

خودت مي دوني

ما حاضريم غلامي شما روبكنيم سالار

sofeia

منم حاضرم باهات کار کنم.در ضمن رنگ فونت وبلاگتو عوض کن فکر کنم بهتر ميشه.البته ببخشيد که فضولی ميکنم!

نمايه

اگه كارت شصت تا شصت تا زن گرفتنه ما كه حاضريم بيام در خدمتتون ;) :))

راحله

نفس من بيدي؟ حالا چقد حقوق ميدي

hy

اينجا وزارت كاره؟‍:))

حامد

آخ گفتي! داغ دل خودمو گفتي اصلا کار بهتر از زن بردن پيدا نميشه مخصوصا اگه پولدارم باشن ميشينيم لب حوض يه قليون چاق ميکنيم بعدشم ميريم رستوران مهمون خانوم بعد از اونم ميريم خونه ياعلي مدد! سنت پيامبر از اين بهتر؟! ولي شصتتا زياده ! بقول معروف ـ قِد کو؟! ـ ما به همون بيستاش راضي هستيم!! فقط اکه وقت ويضيتم زياد باشه ديگه نور الا نوره:D

farhad

بابا مايه دار...ميگم برين برره کلی کار هست....