ماه عسل کجاست ؟

 

  يکي بگه اين ماه عسل کجاي نقشه ايرانه هرچي دنبالش گشتم پيداش نکردم
  کسي میدونه کجاست؟
  فکر ميکنم اين ماه عسل واسه اين  تو نقشه نيومده که تحت تاثير رانش زمين                           هي جاش عوض ميشه

شما چی ميگين

/ 0 نظر / 12 بازدید