مهربانی

چه خوش بی مهربونی هر دوسر بی
که یک سر مهربونی دردسر بی
گر مجنون دل شوریده ای داشت
دل لیلی از آن شوریده تر بی2.gif

/ 7 نظر / 2 بازدید
حالا ریز نشو

تازه رسیدی به جایی که من رسیدم ولی این حالت هم به زودی عوض میشه..امیدوارم به زودی خوب خوب خوب بشی

حامد

من موندم تو بعد از این سفر که رفتی چرا اینقدر خاله زنک شدی؟! با کوتاه بیا بسهاین همه زذ ( من اصلامنظورم زن ذلیل نبودا!! ) :d

tahereh

سلام داداش. اينا چيه ميگی . قربون يه طرف مهربونی برم.حالا تو خدشو ناراحت نکن زياد

هدی1

چه ناز...ولی ببینم کسی ناراحتت کرده..؟

خدش

دوسر عزيز

سوفيا

از اينطور نوشتنت معلومه كه دلت پره ،معلومه كه مهرباني يك طرفه عذابه، راستي ببينم تو هم بابلي هستي؟ چي شده اين روزها من اينقدر همشهري ميبينم؟