دستیار مربی

جناب کار جدیدت مبارک باشه

خب به سلامتی کجا مشغول شدی ؟

ممنون رفتم تو تیم ملی والیبال دستیار سوم مربی شدم

به سلامتی خب چیکار میکنی

هیچی آقا کار سختی نیست فقط کارم اینه تو تایم اوت هایی که میگیرند

بلند و قرص محکم میگم یک دو سه برین تو

آها  خسته نباشی 

/ 0 نظر / 19 بازدید