..........

 

       ميگم تو اين زمونه ديگه زيبايی صورت به کار نمياد؟؟ 33.gif13.gif

            چطور مگه ؟؟ 06.gif22.gif

              چون همه مچ پا به رخ ميکشند . 04.gif18.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید