خاتمی

 

     دلم واسه خاتمی ميسوزه 02.gif

    فقط ميدونم خيلی بيشتراز ۷ سال پيش دوسش دارم07.gif

     واقعا کسی ميتونه بفهمه چقدر سختی کشيد و کسی مياد 34.gif

      دست خاتمی رو ببوسه35.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید