...نامه..

 

سلام

ميدونی من حالم خوبه.

تو خوبی اينجا ماه روزه هست . کار بدی نميکنم . صبح ميرم سر کار شب که ميام خونه

اول ميخوابم بعد دراز ميکشم. معمولا ساعت ۱۲ شب  خونه هستم.

حال پی سی رو ندارم .

همه سحر بيدار ميشن تا ميتونند ميلمبونند که مبادا گشنشون نشه.

تا ساعت ۱۱ دارند چرت ميزنند از بس شکمشون پره تا که ميان سر حال بيان

ساعت ميشه ۲ تو فکر افطارند  و گشنشون ميشه حوصله کارو ندارند و کاسه کوزه

رو جمع ميکنند که بهتره بريم تو ترافيک  تا برسيم خونه  اذان ميشه

خلاصه من از ساعت ۳ به بعد تو ترافيکم واسه اينکه مردم روزه دارند.

چقدر اينجا ملت کار مفيد ميکنند تو اين ماه روزه ايی.

خب تو بگو...از خودت ...؟

/ 0 نظر / 7 بازدید