شمسی خانم

 هنوزشش ماه از فوت شوهر شمسی خانم نگذشته بود که  عنوان کرد

 من میخوام  زن اکبر آقا بشم04.gif با اینکه مستوفی آدم پولداری بود و

 کلی ملک و املاک به اسم  شمسی خانم کرده بود ولی  اکبر آقا هم از

 نظر  دارایی دسته کمی از خدا بیامرزنداشت خلاصه هرچی گفتن

 شمسی خانم نکن این کارو زشته  از تو گذشته با این سنت 33.gifاین کارو بکنی

قبول نکرد خلاصه شمسی خانم زن عقدی اکبر آقا شد و اکبر آقا

 هم کلی مال و منال به اسم شمسی خانم کرده و از اقبال بد

 سه ماه بعد سرشو میزاره رو زمین و میمیره 04.gif

بعد از فوت اکبر آقا شمسی  خانم که دیگه تو اون خونه غریبه

محسوب میشده با کلی مال و منال بر میگرده خونه  سابقش08.gif

و روابط بهم ریخته بین  شمسی خانم وبقیه فامیل   دوباره

حسنه میشه و بعد از اینکه میفهمند چقدر ملک املاک شمسی خانم

 با خودش آورده تو فایما هو میفته که

شمسی از  ژاپن برگشته 18.gif04.gif04.gif

 

/ 0 نظر / 12 بازدید