مانتو داخل مرز

هنگام رفتن اينجا فرودگاه امام

همه با حجاب و تمام مانتو ها اتو کشيده و صاف و صوفه

هنگام برگشتن تو سالن ترانزيت

اگه يدونه مانتو اتو کشيده ديدی بدون از پرواز رفت جا مونده

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید