مازرونی حال 2

ممد خدا بوم تر ر چیکار هکنه
این همه تره بتمه این ریکا جا کار نکن ت‌رحالی نیه اسا بخردی
بدتر کار دکفه
من مگه ته بدی ر خواستمه بتمه اینتا ریکا رپک هسته ونه قیافه اتا کلوش نرزنه تو چتی این همه وره اعتبار هاکردی
بخردی اسا بدی چتی هفتاد میلیون ته سر ر کلاه بشته
هفتاد میلیون کم پولی نیه آدمه دهون سوزنه فقط ونه حرف ر که زندی تو چتی زندگونی کندی
ای ممد بلا تره بنده تو شه چیک ورین نئی بزوهی چیک ر خراب بکردی
تو کاسب شه نئی اسا بور زندان اما تسه تندیر نون واشنو ایارمی


/ 4 نظر / 3 بازدید
راحله

سلام ما فهميديم چي نوشتي برو يه زبون ديگه ياد بگير كه بقيه نفهمن:)

طاهره

سلام . بابا يجور بنويس يه چيزم گير ما بياد. اين همشيره هم كه يه اميدي بهش داشتيم چيزي نفهميده . ما كه ديگه بماند