خانمي با چادر مشكي رنگو رو فته اي كه اگر پشت و رويش هم ميكرد رنگ بهتري نداشت
با جورابي پاره براي فروش دسترنجش وارد دفتري ميشه:
بعد از كلي چامه زدن خريدار راضي ميشه براي اينكه كمكي به خانم بشود بجاي اينكه نقدا
پول را بپردازد چكي با مبلغ بيشتر براي 2 ماه بعد بدهد.

40 روز بعد 20 روز قبل از موعد چك
باز همون خانم با همون سرو وضع مياد و عنوان ميكنه ميخواد بره كربلا خواهشن پولو زودتر بهم بدين.
آيا امام حسين قبول ميكنه از شكم بچه هات بزني بري زيارت؟
خيلي ها رو ميشناسم بوسيله قرض گرفتن ميرن حج واجب درسته واجبه اما براي كسي كه داره
نمي دونم چرا نمي خواهيد قبول كنيد زيارت همينجاست مكه همينجاست
بابا دور بر همتون انقدر آدم فقير و ندار داريد اگه چشماتونو نبنديد مي بينيد
به هر كسي كه مي پرستينش كمك به اين آدمها بيشتر از زيارت نباشه كمترم نيس
ت.
بياييد كشورمونو خودمون بسازيم
كسي به فكر ايران و مردمش نيست


/ 0 نظر / 2 بازدید