چه جوری ؟

 

ای خدا من فقط موندم چه جوری تشخیص میدهتعجب

 

گذرتون که به خیابون شیراز بخوره

 

احتمالا چشمتون به یه چیز فضایی میخوره

 

نگاش میکنید و نمیفهمید چیه

 

آقا این چیه ؟

 

توالت فرنگی هوشمند

 

چیکار میکنه ؟

 

هیچی آقا سه مدل سیفون داره

 

وقتی میشینی روش خانم و آقا رو تشخیص میدهخجالت

 

کارتم که تمو م شد میشوردت خجالت

 

خشکم میکنه هیپنوتیزم

 

واییییییییییییییییییییییی نیشخند

 

فکرشو بکن

 

کارتو میکنی میشوردت خشکت میکنه با هوای گرم نیشخند

 

اینا رو ولش

ببخشید ولی این چه جوری تشخیص میده جنسیتو ؟آخ

/ 0 نظر / 12 بازدید