دانی و دانم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دوستت دارم و دانم تویی دشمن جانم

از چه  با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

/ 0 نظر / 8 بازدید