اوور دوز

س : اوور دوز کرده  مرده یعنی چی ؟07.gif

 ج : گفت به کسی میگن که اوور بپوشه بره دزدی 39.gif

  بعد  موقع فرار چون اوور تنشه نتونه خوب بدووه 45.gifدر نتیجه ملت میگیرن اونقدرمیزننش                تا نفسش دربیاد و جونش در بره 14.gif43.gif21.gif

 

/ 0 نظر / 7 بازدید