لول

d~uL¶wkÃL¬IhµMnkºkºIz¿MkºId¿TL¹L¹µÃL¹µzvÃLµ¹zL§dz~X¤k§µ¹{oÄj.¢MI¿eI£Mk¹§‚Iv¹µ¨j¼º¹µvd¬IÃzvL¬Iz¹
Lµvµvµvµvµv¹TLTLTLTÃLT¹ÃL
¹£L¿¿ÃXµdvd~h¿Ã£¹T£µhµhLµµ
ÃTh§Ãhµ§vÄn ¸~X¹µz•vXT¹¹GI¿Gk¹¶IiIT~X¹¤mG¼£X
•¿µT¹µ{ovçµLvùµ¹L¹L¹LuL¶/kLõ«¿«h¨/kLÃw
I¿hdÃLwkÃL¬IhµMnkºI¿«MkºIz¿MkºId¿TL¹L

**توجه **توجه

لطفا به گیرنده های خود دست نرنید اشکال از فرستنده ماست4.gif4.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
همون كه ميدوني

لوووووووووووووووووووووول اقا خيلي با مزه بود

طاهره

چطوري؟.......بابا ايول خيلي بامزه بود ...اينو ميگن خلاق و مبتكر ...هيچي هم نمي نويسي بامزس... ولي دوستت بامزه‌تره......نه؟

korosh

چطوري؟.بابا خيلي بامزه بود