.......................

... و ره تاريک و لغزان است
و گر دست محبت سوی کسی يازی
به اکراه آورد دست از بغل بيرون که
سرما سخت سوزان است
......
***************************
فلسفه دوست داشتن تحقير که شد عشق ناميدندش
******************************
سخن آخر

بيا که قصر امل سخت سست بنياد است
بيار باده که بنياد عمر بر باد است
  
نویسنده : وروجک ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
تگ ها :