صبح بخير

با صدای زنگ تلفن بيدار شدن را اصلا دوست ندارم خصوصا اين جوری :

گوشي را ميگيرم
: الو بفرماييد !
آقا رضا
: عزيزم اشتباه گرفتي.
مرتيکه اگه اشتباهه چرا گوشی رو گرفتی؟
: ببخشيد نمی دونستم اشتباهه
نمی دونم انقدر گيج خوابم که نفهميدم چی شد!!!
  
نویسنده : وروجک ; ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۱
تگ ها :