بزرگداشت شاعر

ذره

تحليل شعرشاعر شيرين سخن


کوچه تنـگــــــــــه بلــــــه          عروس قشنگـــــــــــــه بلـــــه


طي نشستي با علما ما هنوز نفهميديم که  گوچه تنگ چه ربطي به عروس قشنگ داره


  شايدبه خاطر اينکه در کوچه هايه تنگ که در قديم بسيار فراوان بوده تردد کمتر ميشده در نتيجه

دخترهايي که ساکن اين کوچه ها بوده  کمتر به چشم مي آمدند و موقعيت ازدواج کتري داشتند در

نتيجه کم کم ميترشيدند کار بالا گرفت و دخترهايي که در اين کوچه ها ميترشيدند افزايش يافتند


والدين اين دختر ترشيده ها براي  حل مشکل پيش حکيم رفتند و او براي حل مشگل اين شعر را

سراييد  واين شعر زبان به زبان گشت تا به ما رسيد


البته به قول امروزي ها اين يه نوع تبليغات بوده مثل پاک يادت نره


منبع وروجکستان

  
نویسنده : وروجک ; ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢
تگ ها :